publicaties-van-ab-drijver ebooks muziek-van-ab-drijver startpagina-leuke-dingen eigen-websites startpagina-alle-weblogs.html website-van-ab-drijver

Welkom hier! Deze website is mijn virtuele redactielokaaltje. Een thuis-werkplek die de plaats heeft ingenomen van de verschillende 'fysieke redactielokalen' van waaruit ik ruim dertig jaar lang werkzaam mocht zijn als journalist van en voor verschillende regionale media in Noord Nederland.


In al die voorbijgevlogen jaren als journalist heb ik het fenomeen 'de journalistiek' in ons land zien veranderen op een manier die in mijn ogen geen schoonheidsprijs verdient. De regionale journalistiek vormt daarop steds vaker geen uitzondering.

Wat mijn journalistieke opvattingen en standpunten betreft was ik (en ben ik nog steeds) 'een ouderwetse journalist' die van mening was (en is) dat het journalistiek-inhoudelijke deel van een regionaal dagblad (of dat van andere regionale of landelijke publieke media) gevuld dient te worden door journalisten die zich niet mogen laten leiden door commerciele motieven en zeker niet door onderbuikgevoelens.

Het commerciele deel van een media-organisatie behoort behartigd te worden door commercieel-ingestelde specialisten die de vrijheid moeten hebben om vanuit hun eigen vakkennis het commerciele deel van het media-bedrijf te behartigen. Dit doen zij dan uiteraard in nauw overleg met de directie.

Journalisten van publieke media-organen moeten werkzaam zijn temidden van (en ook ten bate van) de gehele samenleving. En wanneer zij hun werk goed doen dan zijn zij automatisch indirect ook van belang voor het eigen bedrijf.  Zij moeten (ook al zijn zij in loondienst van een bedrijf) onafhankelijk kunnen functioneren. Hun directe interne klankbord is de hoofdredactie en dus niet het hoofd van de afdeling acquisitie. Een hoofdredactie die deze onafhankelijkheid niet respecteert is geen knip voor de neus waard. Uiteraard is goed overleg tussen de verschillende diciplines binnen een mediabedrijf van groot belang. Maar de uiteindelijke keuzes moeten in vrijheid gemaakt kunnen worden.
 


Een flexibel opererend massa-product als een dagblad dient gemaakt te worden door een breed team van specialisten, waarbij ieder lid van zijn/haar eigen team op zichzelf 'oog en oor' dient te zijn van en voor de samenleving en voor het eigen bedrijf.

Dat is een proces waarbij directie en hoofdredactie elkaar respecteren en de directie niet op de stoel van de hoofdredactie mag gaan zitten.

(Andersom zou trouwens ook rampzalige zijn). :-)

Samenwerking dus, met behoud van wederzijdse onafhankelijkheid, waarbij hoofdredactie en directie af en toe best een stevig robbertje met elkaar over inhoudelijke zaken mogen vechten maar waarbij de uiteindelijke eigenaren van het bedrijf (bijvoorbeeld de aandeelhouders) niet op actieve wijze het inhoudelijke deel van 'de journalistiek' mogen bepalen.Journalisten moeten tegenwoordig helaas in toenemende mate min of meer verplicht meedenken over 'verdienmodellen' en via cursussen en workshops wordt er ‘van hoger hand’ veel aan gedaan om de onafhankelijke kijk, die zelfdenkende individuen nu eenmaal op 'de wereld' kunnen, mogen en moeten hebben, te vervangen door een commerciele ziens- en werkwijze.

Gelukkig zijn er nog journalisten in ons land die hun best doen om een onafhankelijke vorm van journalistiek te bedrijven. Maar het is meestal gemakkelijker om agenda-journalistiek te bedrijven dan om aan 'vrije nieuwsgaring' te doen.

Dat neemt niet weg dat er bij dat voorspelbare agenda-werk af en toe knappe staaltjes van professionele journalistiek te zien, te horen en te lezen zijn. En.. voor alle duidelijkheid. De oude garde deed het beslist niet in alle opzichten beter. Maar toch.…

Mag het misschien vandaag aan de dag misschien een beetje meer vrij, onafhankelijk, goed doordacht en stevig onderbouwd zijn?